Nano tank substrate

PROH2O - nanogrunt akwariowy to aktywne biologicznie podłoże akwariowe produkowane jest na bazie granulowanej gliny. Granulacja w przedziale od 0,1 do 1 mm umożliwia roślinom silne zakorzenienie i zapewnia jednocześnie znakomitą cyrkulację wody w podłożu. Stwarza to idealne warunki dla bujnej wegetacji poprzez zapobieganie procesom gnilnym, jak również, w sposób naturalny, długotrwałe zaopatrzenie w mikroelementy zawarte w glince.

PROH2O - aktywne biologicznie podłoże akwariowe wytwarzane jest metodą spiekania minerału w temperaturze 1200°C. Drobnoziarniste, mikroporowate i sterylne grudki o strukturze keramzytu charakteryzuje stosunkowo wysoka gęstość masy. Mikroporowata struktura we wnętrzu ziaren oferuje idealną przestrzeń życiową dla denitryfikacyjnych bakterii beztlenowców. Jednocześnie na dobrze dostępnej powierzchni mogą się osiedlać kultury tlenowych bakterii nitryfikacyjnych, co funkcjonuje dodatkowo, jako doskonały filtr biologiczny.

PROH2O - aktywne biologicznie podłoże akwariowe oddziałuje pozytywnie na faunę i florę akwariową nie tylko poprzez filtrację oraz zaopatrzenie w mikroelementy. Do efektu wyśmienitego samopoczucia mieszkańców akwarium, przyczynia się także ciepła brązowo-czerwona barwa podłoża, imitująca naturalne dno akwenu w licznych tropikalnych biotopach.

Aquarium substrate

PROH2O - grunt akwariowy to aktywne biologicznie podłoże akwariowe produkowane na bazie granulowanej gliny. Granulacja w przedziale od 1 do 4 mm umożliwia roślinom silne zakorzenienie i zapewnia jednocześnie znakomitą cyrkulację wody w podłożu. Stwarza to idealne warunki dla bujnej wegetacji poprzez zapobieganie procesom gnilnym, jak również, w sposób naturalny, długotrwałe zaopatrzenie w mikroelementy zawarte w glince.

PROH2O - grunt akwariowy wytwarzany jest metodą spiekania minerału w temperaturze 1200°C. Drobnoziarniste, mikroporowate i sterylne grudki o strukturze keramzytu charakteryzuje stosunkowo wysoka gęstość masy. Mikroporowata struktura we wnętrzu ziaren oferuje idealną przestrzeń życiową dla denitryfikacyjnych bakterii beztlenowców. Jednocześnie na dobrze dostępnej powierzchni mogą się osiedlać kultury tlenowych bakterii nitryfikacyjnych, co funkcjonuje dodatkowo, jako doskonały filtr biologiczny.

PROH2O - grunt akwariowy oddziałuje pozytywnie na faunę i florę akwariową nie tylko poprzez filtrację oraz zaopatrzenie w mikroelementy. Do efektu wyśmienitego samopoczucia mieszkańców akwarium, przyczynia się także ciepła brązowo-czerwona barwa podłoża, imitująca naturalne dno akwenu w licznych tropikalnych biotopach.

Peat granules

PROH2O - granulat torfowy zostaje zagęszczony pod wpływem wysokiego ciśnienia w temperaturze ok. 250°C. Granulacja ekstremalnie sprasowanych włókien roślinnych następuje w drodze naturalnego procesu na skutek działania pary wodnej. Proces ten realizowany jest bez użycia spoiwa, dlatego struktura gotowego materiału różni się znacznie od siebie formą i frakcją.

PROH2O - granulat torfowy opracowany został dla akwarystyki, jako zbiornik humin o długofalowym działaniu. Jego wysoka koncentracja zapobiega krótkoterminowemu wypłukiwaniu rozpuszczalnych w wodzie substancji czynnych takich jak kwasy humusowe, mikroelementy, elementy śladowe, biokatalizatory, biogeny itp. Z jednej strony zapobiega to nagłej zmianie składu wody, z drugiej zaś zapewnia stałe i trwałe zaopatrzenie ekosystemu akwarium we wspomniane substancje.

PROH2O - granulat torfowy winien być stosowany przede wszystkim w akwariach zamieszkałych przez ryby i rośliny pochodzących z siedliska tzw. „wód czarnych”. Bogate w huminy szyszki olchowe, liście migdałecznika właściwego i kora dębowa są od dawna używane przez akwarystów, hodowców i eksporterów ryb akwariowych celem pozytywnego (bezpośredniego i pośredniego) oddziaływania na warunki życia fauny i flory akwariowej. Huminy wykazują bezpośrednie działanie m.in. przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, a w przypadku niektórych patogenów np. pleśniawki, Saprolegnia parasitica nawet toksyczne. Pośredni rezultat działania humin to: wzmacnianie systemu immunologicznego, wzmaganie tempa wzrostu lub gotowości do tarła, szybsze gojenie mechanicznych uszkodzeń ciała, poprawa wskaźnika wylęgalności i przeżywalności narybku itp.

PROH2O - granulat torfowy nie nadaje się do stosowania w akwarystyce morskiej!