Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

1) PRACOWNIK DZIAŁU HODOWLI ZOOPLANKTONU
wymagania:
- znajomość środowiska wodnego
- doświadczenie

2) TOKARZ / FREZER
wymagania:
- wykształcenie w/w zawodzie
- doświadczenie

3) PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

4) PRACOWNIK PRODUKCJI

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o umieszczenie poniższej zgody (w całości z podpisem) na dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) i przesłanie w/w dokumentów na adres mailowy kadry@itforpets.com w tytule podając nazwę stanowiska pracy:


ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celach związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego przez IT-Ichthyo Trophic Sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Sportowej 6b w Starym Polichnie jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji.

Jednocześnie wyrażam zgodę, na umieszczenie moich danych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej administratora.

Wiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

Wiem, ze przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

…………………………
(data i podpis)